Hệ thống khí y tế ( Viết tắt của tiếng Anh là MGPS – Medical Gas Pipeline System). Là hệ thống phân phối các loại khí y tế từ nguồn cấp, thông qua hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân/nhân viên y tế tại nơi sử dụng các thiết bị ngoại vi.

Các loại khí y tế:

 • Khí Oxy (O2)
 • Khí nén (A4 – Sa7)
 • Khí hút VAC
 • Khí gây mê (N2O)
 • Khí nitơ (N2)
 • Khí Cacbonic (Co2)
 • Hệ thống hút khí thải gây mê (AGSS)

Việc thiết kế và thi công hệ thống khí y tế bệnh viện dựa trên các thông số thiết kế kiến trúc, các khoa phòng chức năng và số giường bệnh. Nhưng để đạt các yêu cầu chuyên môn cũng như hiệu quả cho cơ sở y tế và bệnh nhân. Các kỹ sư thông thướng dựa vào các tiêu chuẩn sau:

– Các tiêu chuẩn tham khảo: TCXDVN 365: 2007, HTM 2022, HTM 02-01…

 • HTM 02-01 (UK) standard
 • HTM 2022 (UK) standard
 • NFPA 99 (US) standard
 • JIS (JAPAN) standard